Petr VALSA

Bachelor's thesis

Dospívající a drogová závislost

Teens and drug addiction
Abstract:
Práce obnáší strukturovaně uspořádané odborné poznatky z několika vědních oborů, které se však navzájem překrývají. Je zaměřena na problematiku užívání návykových látek, a to především dospívajícími. Popisuje tedy účinky drog, ale také projevy jejich dlouhodobého užívání. Dále je zaměřena na vývojové období adolescence a rizika spojená s tímto životním stádiem a také na způsoby redukce těchto rizik …more
Abstract:
The work involves structurally organized expert knowledge from several fields of science, which overlap each other. It focuses on the use of addicted substances, especially among adolescents. It describes the effects of drugs as well as their long-term use. It also focuses on the developmental period of adolescence and the risks associated with this stage of life and on ways to reduce there risks. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALSA, Petr. Dospívající a drogová závislost. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta