Bc. Ondřej Mikauš

Master's thesis

Subjektivní vnímání dospělosti a vztah k rodičům v období mezi adolescencí a dospělostí

Emerging adulthood: Subjective perception of adulthood and relationship to the parents in phase between Adolescence and adulthood
Abstract:
Téma diplomové práce: Vynořující se dospělost: Subjektivní vnímání dospělosti a vztah k rodičům v období mezi adolescencí a dospělostí Autor: Ondřej Mikauš V průběhu několika posledních let byla zformulována teorie Energing adulthood, u nás překládaná jako teorie vynořující se dospělosti. Tato práce Mapuje tuto teorii a snaží se hlouběji porozumět stejnojmennému období, které je zde viděno jako nová …more
Abstract:
Emerging adulthood: Subjective perception of adulthood and relationship to the parents in phase between Adolescence and adulthood. Author: Ondřej Mikauš Theoretical part of this paperwork is concentrated on theory of “emerging adulthood” and focuses on deeper understanding of this phase of life, seen now as a new, original developmental period, conditioned by culture and social factors. Analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií