Bc. Vendula Tesaříková

Diplomová práce

Problematika vzdělávání v oblasti Basic Life Support nelékařského zdravotnického personálu v České republice a Saudskoarabském království

The issue of education in Basic Life Support of paramedical staff in the Czech Republic and the Kingdom of Saudi Arabia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou úrovně vzdělávání v oblasti Basic Life Support nelékařského zdravotnického personálu v České republice a Saudskoarabském království. Teoretická část popisuje historii resuscitace, první pomoc a podstatu neodkladné KPR v rámci přednemocniční péče, souhrnně i v jednotlivých krocích, včetně Guidelines 2015 podle ERC i AHA. Dále obsahuje informace ke školení BLS …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the level of education in the area of Basic Life Support of non-medical healthcare personnel in the Czech Republic and the Kingdom of Saudi Arabia. The theoretical part describes the history of resuscitation, first aid and the essence of urgent CPR within pre-hospital care, in summary and in individual steps, including Guidelines 2015 by ERC and AHA. It also contains information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: Mgr. Pavel Kůřil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta