Bc. Petr Dobrý

Master's thesis

Řádné opravné prostředky ve správním řízení

Regular remedies in administrative procedure
Abstract:
Předmětem této diplomové práce jsou řádné opravné prostředky ve správním řízení. Řádné opravné prostředky jsou běžnou součástí správního řízení a napadá se jimi nepravomocné rozhodnutí vydané orgány veřejné správy. Správní řád stanovuje postupy, pomocí kterých se mohou účastníci správního řízení bránit v případech, kdy dle jejich názoru rozhodnutí upravující jejich práva či povinnosti spatřují vadná …more
Abstract:
The subject of this thesis is the regular remedies in administrative procedure. The regular remedies in administrative procedure are a normal part of the administrative procedure and infects them not entered into the judgment issued by public authorities. Administrative procedure code establishies the procedures by which participants can hinder administrative proceedings cases where in their view a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Reader: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní