Bc. Petr Dobrý

Diplomová práce

Řádné opravné prostředky ve správním řízení

Regular remedies in administrative procedure
Anotace:
Předmětem této diplomové práce jsou řádné opravné prostředky ve správním řízení. Řádné opravné prostředky jsou běžnou součástí správního řízení a napadá se jimi nepravomocné rozhodnutí vydané orgány veřejné správy. Správní řád stanovuje postupy, pomocí kterých se mohou účastníci správního řízení bránit v případech, kdy dle jejich názoru rozhodnutí upravující jejich práva či povinnosti spatřují vadná …více
Abstract:
The subject of this thesis is the regular remedies in administrative procedure. The regular remedies in administrative procedure are a normal part of the administrative procedure and infects them not entered into the judgment issued by public authorities. Administrative procedure code establishies the procedures by which participants can hinder administrative proceedings cases where in their view a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní