Theses 

Aktívna politika zamestnanosti a rast zamestnanosti v SR – Jakub Paraj

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Jakub Paraj

Bakalářská práce

Aktívna politika zamestnanosti a rast zamestnanosti v SR

Active employment policies and employment growth in the Slovak Republic

Abstract: This bachelor thesis deals with the employment policies and employment growth in the Slovak republic. The work is divided into three chapters and many subchapters. The first chapter titled importance of employment of the workforce is focused on employment and positive and negative factors affecting employment growth. The second chapter analyzes the active labor market measures, especially graduate practise, activation activity and contribution to business. The third chapter focuses on analysis of employment and active labor market measures for 2004 and draft recommendations

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá politikou zamestnanosti a rastom zamestnanosti v SR. Práca je rozčlenená na 3 základné kapitoly a viaceré podkapitoly. Prvá kapitola s názvom význam zamestnanosti pracovnej sily je zameraná na politiku zamestnanosti a na pozitívne a negatívne faktory ovplyvňujúce rast zamestnanosti. Druhá kapitola analyzuje aktívne opatrenia na trhu práce, a to najmä absolventskú prax, aktivačnú činnosť a príspevok na podnikanie. Tretia kapitola je zameraná na analýzu vývoja zamestnanosti a aktívnych opatrení na trhu práce po roku 2004 a návrhy odporúčaní.

Klíčová slova: zamestnanosť, aktívne opatrenia, trh práce, zamestnávateľ, politika zamestnanosti, zamestnanec, úrad práce, employment, active measures, labor market, employer, employment policies, employee, National Labour Bureau

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz