Jakub Paraj

Bakalářská práce

Aktívna politika zamestnanosti a rast zamestnanosti v SR

Active employment policies and employment growth in the Slovak Republic
Abstract:
This bachelor thesis deals with the employment policies and employment growth in the Slovak republic. The work is divided into three chapters and many subchapters. The first chapter titled importance of employment of the workforce is focused on employment and positive and negative factors affecting employment growth. The second chapter analyzes the active labor market measures, especially graduate …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá politikou zamestnanosti a rastom zamestnanosti v SR. Práca je rozčlenená na 3 základné kapitoly a viaceré podkapitoly. Prvá kapitola s názvom význam zamestnanosti pracovnej sily je zameraná na politiku zamestnanosti a na pozitívne a negatívne faktory ovplyvňujúce rast zamestnanosti. Druhá kapitola analyzuje aktívne opatrenia na trhu práce, a to najmä absolventskú prax, aktivačnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK