Bc. Petra Hrenicová

Diplomová práce

Možnosti boje proti extrémismu v demokratickém právním státě

Possibilities for countering terrorism in states under rule of law
Anotace:
Extrémismus může představovat ohrožení pro zachování demokratického režimu a demokratický právní stát musí disponovat efektivními a zároveň i přiměřenými nástroji, jak těmto ohrožením čelit. Cílem práce bude popsat a analyzovat tato možná rizika a hrozby ale rovněž i nástroje, které demokratický právní stát může používat při své obraně, aby tyto byly jak efektivní, tak zároveň i přiměřené. V první …více
Abstract:
Extremism can pose a threat to the preservation of a democratic regime and the rule of law must have effective as well as appropriate tools to deal with these threats. The aim of this thesis is to describe and analyze these possible risks and threats, but also the tools that the rule of law can use for its defense, so that they are both effective and adequate. The first part of the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní