Marie Šálová

Bakalářská práce

Digitalizace a prezentace urbáře panství Smiřice z roku 1655 vč. archivních pomůcek

Digitizing and Presentation of the Urbary of Smiřice Estate from 1655 Including Archival Aids
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prezentací a digitalizací urbáře panstvíSmiřice z roku 1655 za pomoci využití archivních pomůcek. Práce jevýsledkem technického zpracování urbáře do digitální podoby a následnéhovyužití ke zhlédnutí pro širokou veřejnost na oficiálních webových stránkáchSOkA v Hradci Králové. Práce seznamuje čtenáře s pojmem urbář, obhajujezvolené metody a postupy digitalizace archiválie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the presentation and digitization urbaryestate Smiřice from 1655 with the help of the use of archive aids. The work isthe result of technical processing urbary into digital form and subsequent usefor viewing to the general public on the official website of the SOkA inHradec Králové. The thesis introduces the reader with the term urbary,defends the methods and procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB6911

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
 • Vedoucí: Mgr. Radek Pokorný
 • Oponent: PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 85m2gf 85m2gf/4
11. 3. 2015
Složky
Soubory
Kohout, J.
12. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.