Bc. Martin Pospíšil

Diplomová práce

Charakteristika výběrového řízení a činností speciálních útvarů ČR

The characteristics of the selection process and the activities of special departments Czech republic
Anotace:
Diplomová práce byla vytvořena za účelem charakterizovat výběrové řízení a činnosti prováděné speciálními útvary České republiky. Cílem bylo vytvořit ucelený komplex informací vztahujících se k problematice speciálních útvarů, výběrovému řízení a kompetencím spadajících do jejich činností. Diplomová práce poskytuje přehled poznatků o 601. skupině speciálních sil generála Moravce, 43. výsadkovému mechanizovanému …více
Abstract:
The diploma thesis was created in order to characterize the selection procedure and activities carried out by special departments of the Czech Republic. The aim was to create a comprehensive set of information on the issues of special departments, the selection procedure and the competencies involved in their activities. The diploma thesis provides an overview of the findings of the 601st Special Forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií