Bc. Kateřina JIROUTOVÁ

Diplomová práce

Křest v myšlení raně novověkého měšťana

Baptism In The Thinking of Early Modern Burghers
Anotace:
Narození a křest dítěte patřily ve všech dobách k významným událostem v životě člověka. Předkládaná diplomová práce chce ukázat, jaký význam měl křest a jak byl reflektován v měšťanské společnosti raného novověku. Oproti předchozí práci jsem rozšířila pramennou základnu. Rozbor šesti rodinných pamětí je doplněn analýzou druhé českokrumlovské matriky v rozmezí let 1662 až 1666, přičemž její databáze …více
Abstract:
The birth and the baptism of child were significant events in the life of people in all historical periods. This diploma thesis demonstrates meaning of the baptism rite and its reflection in the urban society in the Early Modern Age. In comparison to bachelor thesis was used more sources. The research of six families memoirs is supplied with analysis of parish register of Český Krumlov town from 1662 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 7424

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
 • Vedoucí: PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIROUTOVÁ, Kateřina. Křest v myšlení raně novověkého měšťana. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 85phpd 85phpd/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
21. 8. 2009
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.