Mgr. Daniela Olejárová

Doctoral thesis

The Processes of Acculturation in the Migrating Population

The Processes of Acculturation in the Migrating Population
Abstract:
Práca poskytuje na úvod informácie o historickom a teoretickom pozadí akulturácie a taktiež obsahuje prehľad kľúčových metodologických prístupov a nástrojov často používaných pri výskume akulturácie. Prvá, kvalitatívna, štúdia sa zameriavala na skúmanie procesov, výsledkov a dosahov akulturácie prostredníctvom tematickej analýzy tak, ako ich zažili štyria slovenskí študenti, ktorí strávili jeden až …more
Abstract:
The thesis initially provides a historical and theoretical background on acculturation and contains an overview of key methodological approaches and the tools frequently used in acculturation research. The first, qualitative, study aimed at scrutinizing acculturation processes, outcomes and impacts as experienced by four Slovaks, spending up to two semesters as international students, by thematic analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: Mgr. Zuzana Scott, Ph.D., Mgr. Martina Lášticová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology / Social psychology

Theses on a related topic