David Šmerda

Bachelor's thesis

Technologický postup výroby těla rozvaděče podlahového topení

Technological Process of Production of Underfloor Heating Switchboard Bodies
Abstract:
Tématem bakalářské práce je návrh nového technologického postupu výroby těla rozvaděče podlahového topení, skládající se z teoretické a praktické části. Obsahem teoretické části je literární rešerše, pojednávající o technologiích využitých v technologickém postupu a teoretických znalostech výrobních postupů. Praktická část je zaměřena na návrh nového technologického postupu výroby těla rozvaděče podlahového …more
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis the design of a new technological proces of production of underfloor heating switchboard bodies, consisting of a theoretical and practical part. The content of the theoretical part is a literature search, dealing with the technologies of used in the technological proces and theoretical knowledge of production processes. The practical part is focused on the design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šmerda, David. Technologický postup výroby těla rozvaděče podlahového topení. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Technological Equipment

Theses on a related topic