Martin Gorčák

Disertační práce

Fiskální pravidla a instituce fiskálního dohledu v Evropské unii a jejich vliv na stabilitu veřejných financí

Fiscal Rules and Fiscal Surveillance Institutions in the European Union and their Impact on Stability of Public Finances
Anotace:
V hospodářské a měnové unii je měnová politika prováděna na nadnárodní úrovni Evropskou centrální bankou, zatímco fiskální politika zůstává záležitostí vnitrostátní úrovně členských států eurozóny i Evropské unie. Hospodářská a finanční krize z let 2007 až 2013 prokázala, že fiskální politiky zemí EU jsou záležitostí jejich společného zájmu. Tím pádem je pozornost značně zaměřena na schopnost členských …více
Anotace:
í politiky: (i) plně respektovat předem stanovená pravidla fiskálního dohledu; (ii) budovat fiskální rezervy v rámci přípravy na budoucí ekonomický pokles; (iii) vyhnout se procyklickému působení fiskálních politik; (iv) do jisté míry posilovat míru ztotožnění vnitrostátní úrovně s unijním rámcem dohledu; (v) nezávisle posuzovat objem výdajů, jenž má být předmětem uplatnění prvků flexibility fiskálních …více
Abstract:
In the Economic and Monetary Union, monetary policy has been conducted at the supranational level by the European Central Bank, while fiscal policy remains a national matter for the Member States of the euro area and the European Union. The economic and financial crisis of 2007 to 2013 demonstrated that the fiscal policies of the EU countries are a matter of common interest. Thus, there is a strong …více
Abstract:
up fiscal buffers in preparation for future economic downturns; (iii) avoid pro-cyclical fiscal policies; (iv) strengthen to a certain extent the national ownership of the EU surveillance framework; (v) independently assess the volume of expenditure to be subject to the application of the flexibility elements of the fiscal rules; (vi) strengthen the role of fiscal councils, inter alia, in the delegation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2022
  • Vedoucí: Stanislav Šaroch
  • Oponent: Martina Jiránková, David Prušvic, Eva Zamrazilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85390