Bc. Šárka Kováčinýová

Diplomová práce

Hra a hračka v edukaci dítěte s mentálním postižením v předškolním věku

Games and Toys in the Preschool Education of Children with Intellectual Disabilities
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Hra a hračka v edukaci dítěte s mentálním postižením v předškolním věku“ je zaměřena na hru dětí s mentálním postižením během denního programu mateřské školy speciální. Práce se zabývá hrou z obecného hlediska, znakům hry, dělení her. Věnuje se základní charakteristice vhodné hračky. Zabývá se dětmi s mentálním postižením, jejich osobností. Práce je zaměřena na oblast předškolního …více
Abstract:
This thesis “Games and Toys in the Preschool Education of Children with Intellectual Disabilities” is focused on the game of children with intellectual disabilities in the special nursery daily program. The work deals with general aspects of the game, the characters of the game, classification of the games. It deals with the basic characteristics of suitable toy. It deals with children with intellectual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta