Jan Helcl

Master's thesis

Credit Scoring Using Ensemble Machine Learning Methods

Kreditní skóring pomocí metod skupinového strojového učení
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit prediktivní sílu zvolených metod skupinového strojového učení založeného na rozhodovacích stromech a posoudit aplikovatelnost těchto modelů v kreditním skóringu. V první části byly vysvětleny základní principy strojového učení s učitelem. Zvolené metody skupinového strojového učení byly poté detailně popsány, zvláštní důraz byl kladen na popis rozhodovacích stromů jakožto …more
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the performance of selected decision tree-based ensemble machine learning models and to assess their applicability in credit scoring. In the first part, general principles behind supervised machine learning were introduced. Selected ensemble models were then explained in detail, special focus was placed on decision trees, the building blocks of these models. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2018
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jana Juhászová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74900