Mgr. Filip Havrda

Master's thesis

Právo na obhajobu v trestním řízení

Right of Defence in Criminal Proceedings
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní rozbor práva na obhajobu v trestním řízení. Na počátku je znázorněn historický vývoj tohoto, z mého pohledu nejdůležitějšího práva osoby, proti které se vede trestní řízení. Znalost historie pomáhá člověku pochopit, o jak důležité právo se jedná. Následně práce uvádí základní prameny, kterými je možné argumentovat při porušování práva na obhajobu. Zbylé …more
Abstract:
This thesis focuses on a comprehensive analysis of the rights of defense. In the beginning, there is the historical development of this, in my view, the most important right of the person, against whom the criminal procedure is conducted, illustrated. Knowledge of history helps one to understand how important right it is. Subsequently, the thesis presents basic sources of law with them it is possible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2020
  • Supervisor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta