Miloslava Králíčková

Bakalářská práce

Úkolově orientované vyučování dospělých na úrovni A2-B1

Using TBL for teaching adults at A2 – B1 levels
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na konkrétní vyučovací model, a to na úkolově orientované vyučování (TBL). Tento model zatím není příliš rozšířený, přesto že je podle mého názoru pro studenty velmi přínosný. Teoretická část této práce se zaměřuje především na objasnění toho, co přesně úkolově orientované vyučování obnáší a jaké jsou jeho části. Dále tato práce objasňuje definici pojmu "úkol", který je nejdůležitější …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on specific teaching model and it is task-based learning (TBL). This teaching model is not widespread, although, according to my opinion, it is very benefitial for students. The theoretical part of the thesis clarifies what exactly task-based learning is and what are its sections. Also it defines the concept of task, which is the most important part of this model and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Urbanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk