Bc. Petra VESELÁ

Diplomová práce

Analýza nedostatků účetních výkazů obcí a jejich eliminace po účetní reformě

Analysis of the shortcomings of the financial statements reported by municipalities and their elimination after the financial reform
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat nedostatky účetních výkazů, konkrétně rozvahy a výkazu zisku a ztráty, vykazovaných konkrétní obcí z hlediska účetnictví před a po účetní reformě z roku 2010 a z hlediska eliminovaných nedostatků vlivem této reformy. První část se zaměřuje na odstraněné nedostatky vlivem reformy, kde se jednalo o přechod z peněžního na akruální princip, povinnost začít odepisovat …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the shortcomings of the financial statements, namely of the balance sheet and profit and loss account, reported by specific municipality in terms of accounting before and after the financial reform in 2010 and in terms of lack eliminated thanks to this reform. The first part focuses on eliminating defects thanks to this reforms, it is about the transition from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Petra. Analýza nedostatků účetních výkazů obcí a jejich eliminace po účetní reformě. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 86buce 86buce/2
20. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 4. 2015
Bulanova, L.
1. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.