Bc. Nikola Štefanová, DiS.

Bachelor's thesis

Rozvod manželství

Divorce of marriage
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o rozvodu manželství. Cílem bakalářské práce je blíže představit čtenářům problematiku rozvodu manželství, seznámit je s následky rozvodu manželství a ukázat, jak proces rozvodu manželství probíhá. V teoretické části se zaměřím na specifikace a vysvětlení klíčových pojmů, které se rozvodu manželství týkají. V praktické části pak čtenáři představím průběh rozvodového řízení …viac
Abstract:
The bachelor work deals with divorce of marriage. The aim of the bachelor work is to introduce the issue of divorce to the readers and familiarize them with consequences of divorce and show the process of divorce in progress. In theoretical part I will focus on the specifications and explanation of the key terms which concern the divorce. In the practical part I will present the course of the divorce …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Mário Legnavský
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní