Mgr. Šárka VALOVÁ

Disertační práce

Narrative Emotionalität / Narativní emocionalita

Narrative emotionality
Abstract:
The work deals with the description of the language?s expression of emotions in the novel ?Die Züchtigung? by Anna Mitgutsch and in the novel ?Aufgetrennte Tage? by Gudrun Sei-denauer. Conducting discourse analysis the differences in the description of identical emoti-ons by these authors are shown, as well as the linguistic potential for expressing emotions. These means of expressions can be intensified …více
Abstract:
Práce se zabývá popisem jazykového vyjádření emocí v románech ?Die Züchtigung? od Anny Mitgutschové a v románu ?Aufgetrennte Tage? od Gudrun Seidenauerové. Na základě diskur-sivní analýzy je poukázáno na rozdíly ve vyjádření identických emocí u těchto autorek, tak jako na možnosti, které při jazykové komunikaci emocí naskytuje charakteristika narativního textu. V popředí stojí nepřímé vyjádření emocí …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2013
Zveřejnit od: 30. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Norbert Richard Wolf, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALOVÁ, Šárka. Narrative Emotionalität / Narativní emocionalita. Ostrava, 2013. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk