Theses 

Agrese a násilí žen – Michal ZIENTEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Michal ZIENTEK

Bakalářská práce

Agrese a násilí žen

Aggression and violence by women

Anotace: Tato Bakalářská práce se zabývá agresivitou a násilím žen. Teoretická část je zaměřena na problematiku násilí a agrese v obecné rovině, popisuje vybrané teorie agrese, příčiny vzniku agrese a také na vlivy na agresi, specifická pozornost je věnována problematice agrese a násilí, které páchají ženy a rozdílům mezi mužskou a ženskou agresivitou. Praktickou část tvoří výstupy z dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit názory části populace na problém násilí a agresivity žen. Bakalářská práce je dále doplněná vybranými kazuistikami a statistikami.

Abstract: This Bachelor Thesis concerns with aggressiveness and violence of women. The theoretical part is focused on problems of violence and aggression on general level, it describes selected theories of aggression, causes of its origin and last but not least influence on aggression. Particular attention is addressed to problems of aggression and violence committed by women and to differences between male and female aggressiveness. The practical part is composed of questionnaire output whose aim was to find out opinions of a part of the population about the problems of female violence and aggression. The Thesis is also supplemented with selected cases and statistics.

Klíčová slova: násilí, agrese, žena, alkohol, drogy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Fialová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19892 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ZIENTEK, Michal. Agrese a násilí žen. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz