Bc. Michal Škoula

Bachelor's thesis

Multiplatformní vývoj v HTML5

Cross-platform development in HTML5
Anotácia:
Cílem této práce je popis možností multiplatformního vývoje aplikací, zejména pomocí technologie HTML5 a Javascriptu. Výsledkem praktické částí je multiplatformní hra běžící na platformách Android a Windows Phone, stejně tak jako v desktopovém prohlížeči.
Abstract:
The goal of this thesis is to describe the options of cross-platform app development, mainly in HTML5 and Javascript. The practical result is a cross-platform game which runs on Android, Windows Phone and also in desktop browsers.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Social Informatics