Bc. Tomáš Trávníček

Bakalářská práce

Rusko-Japonská válka a změna globálního postavení Japonska

Russian-Japan war and the change of global position of Japan
Anotace:
Předmětem výzkumu práce je globální postavení Japonska po rusko-japonské válce mezi lety 1905 až 1945. První část práce vysvětluje příčiny války, stav mocností před válkou a sílu armády Ruska a Japonska. Ústřední část popisuje válku a její průběh. Poslední část práce analyzuje konec války, její dopady ve světě a mocenskou pozici, kterou Japonsko po vítězství nad Ruskem dosáhlo.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Japan’s global position after the Russo-Japanese War between years 1905 and 1945. First part describes the causes that led to the war, standing of the main nations before the war and strength of Russian and Japanese army. The main part focuses on the course of the war. The last part of the thesis analyses the end of the war, its impact on the world and the power position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Bělecká
  • Oponent: Mgr. Jiří Matela, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta