Iveta KOUTECKÁ

Bakalářská práce

Analýza tržního potenciálu pro produkty z kozího mléka ve vybraném regionu

Analysis of Market Potential for Goat Milk Products in the Selected Region
Anotace:
Tato bakalářská práce nese název ?Analýza tržního potenciálu pro produkty z kozího mléka ve vybraném regionu?. Hlavním cílem celé práce je rozpracování finanční a marketingové části konkrétního podnikatelského záměru chovatelky koz z Tachovského okresu, na základě analýzy současné situace na trhu s výrobky z kozího mléka. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, část teoretickou a praktickou. V teoretické …více
Abstract:
The name of this bachelor?s thesis is ?Analysis of Market Potential for Goat Milk Products in the Selected Region.? The ultimate objective of the thesis is to elaborate the financial and marketing parts of the specific goat breeder?s business plan in the region of Tachov upon an analysis of the present goat milk product market situation. The thesis is divided into two main parts, namely theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTECKÁ, Iveta. Analýza tržního potenciálu pro produkty z kozího mléka ve vybraném regionu. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností