Theses 

Analýza reakcí Visegrádských zemí na umístění systému protiraketové obrany - případ Maďarska a Slovenska – Bc. Marie Havlínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Havlínová

Bakalářská práce

Analýza reakcí Visegrádských zemí na umístění systému protiraketové obrany - případ Maďarska a Slovenska

Analysis of Visegrad Countries Reactions on the Missile Defense System Emplacement - the case of Hungary and the Slovak Republic

Anotace: V této práci se pokoušíme představit v České republice opomíjenou debatu o reakci členů Visegrádské skupiny nad rozmístěním prvků systému protiraketové obrany ve střední Evropě. Práce porovnává reakce Slovenska a Maďarska na pozadí neoliberální a neorealistické teorie mezinárodních vztahů. Specificky se pak věnuje těmto reakcím v perspektivě multilaterální spolupráce obou zemí s NATO. Z práce lze vyvozovat oprávněnost spojení obou použitých teoretických přístupů v neo-neo syntéze a spíše demonstrovat převahu neorealistické argumentace, protože na případě reakcí Maďarska a Slovenska se ukazuje, že multilaterální spolupráce je složitě dosažitelná a často ovlivněná snahou států o relativní zisky.

Abstract: This work tries to open debate on the reaction of the Visegrad Group members on the US missile defence system emplacement in Central Europe, which is offen neglected. Thesis compares reaction of the Slovak Republic and Hungary in the settings of neoliberal and neorealist theory of international relations. Specifficaly, it studies these reactions in perspective of multilateral cooperation with NATO. The implication of this thesis are following: neo-neo synthesis is valid, and neorealist argumentation predominate as it is shown on the reaction of Hungary and Slovakia that international cooperation is difficult to achieve and is easily disrupted by tendencies of states to achieve relative gains.

Klíčová slova: systém protiraketové obrany, bezpečnost, zahraniční politika, (neo)realismus, (neo)liberalismus, absolutní zisky, relativní zisky, Visegrádská skupina, Spojené státy americké, Česká republika, Slovensko, Maďarsko

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz