Bc. Iva Mušálková

Diplomová práce

Ekonomické dopady finanční krize na vybraný segment veřejných financí v ČR

The economic impact of the financial crisis on the selected segment of the public finance in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopadu finanční krize na vybrané dávky sociálního zabezpečení. Práce sleduje vývoj vybraných sociálních transfer v průběhu let 2003 – 2013, zaměřuje se na jejich reformy a přijatá opatření. Následně hodnotí dopad reformních kroků a finanční krize na výši výdajů vyplacených na jednotlivé dávky. Součástí práce je i analýza dopadu finanční krize na vývoj ekonomiky …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on analysis of the financial crisis impact on chosen benefits of social security. The thesis observes the development of chosen social transfers during the years 2003 - 2013, concentrates on its reforms and adopted measures. It subsequently evaluates the impact of reform steps and financial crisis on the height of expenses paid on particular benefits. As part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Godarová
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta