Bc. Sabina Beňová

Diplomová práce

Řešení a předcházení konfliktů na pracovišti v prostředí pohostinství

Prevention and conflict solution at workplace in gastronomic services
Anotace:
Diplomová práce s názvem Řešení a předcházení konfliktů na pracovišti v prostředí pohostinství si klade za cíl určit, jaké jsou charakteristické rysy konfliktů na pracovišti v prostředí pohostinství. Skrze tento poznatek autorka stanovuje možná řešení a předcházení konfliktů na základě metod učení na pracovišti a mimo pracoviště, vsazených do konceptu Učení pro pracoviště (koncept Workplace learning …více
Abstract:
The diploma thesis called Resolution and prevention of conflicts in the workplace in the gastronomic services aims to determine what are the characteristic features of conflicts in the workplace in the hospitality environment. Through this knowledge, the author identifies possible solutions and conflict prevention on the basis of workplace learning methods ongoing inside and outside workplace embedded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta