Bc. Jarmila Uhrová

Master's thesis

Aspekty tvorby a ověření výukových materiálů pro výuku oboru Pekařské práce

Aspects of creation and verification of educational materials for the teaching field Bakery work
Abstract:
Anotace Diplomová práce zpracovávající Aspekty tvorby a ověření výukových materiálů pro výuku oboru pekař je zaměřena na analýzu výukových materiálů oboru Pekařské práce ve vybraných školách. Teoretická část obsahuje charakteristiku oboru, profil absolventa, problematiku tvorby výukových materiálů. Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření, kde se zjišťuje, jaké učebnice a další výukové zdroje …more
Abstract:
Annotation The diploma thesis which process aspects of creation and verification of educational materials for teaching profession Baker is focused on the analysis of educational materials for bakery field work in selected schools. The theoretical part contains the characteristics of the field, school-leaver profile, the issue of the creation of educational materials. Research is based on a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta