Bc. Kateřina Šrainová

Diplomová práce

Zpětné využití odpadní vody v objektu wellness

Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vodní hospodářství navrhovaného objektu wellness s krytým bazénem. Cílem práce je návrh technologického zařízení bazénu, z hlediska vodního hospodářství. Zaměření je kladeno na využití odpadní vody zpět v systému. Následně je provedena finanční analýza navrhovaných technologických zařízení pro bazén v objektu wellness. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the water management of the proposed wellness facility with an indoor pool. The aim of the work is the design of technological equipment of the pool, from the point of view of water management. The focus is on the use of wastewater back in the system. Subsequently, a financial analysis of the proposed technological equipment for the pool in the wellness building is performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Širhalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Magisterský studijní program / obor:
Pozemní stavby / Pozemní stavby - prezenční forma