Veronika MRKVICOVÁ

Bakalářská práce

Autorská kniha - Literatura pro děti

Autorská kniha - Literatura pro děti
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Autorská kniha - Literatura pro děti zkoumá fenomén autorské knihy. V teoretické části zahrnuje historii vzniku knihy, rozebírá jednotlivá období a významné předchůdce, ale také historický vznik autorské knihy a její problematiku. Součástí této práce je i aktuální podoba autorských knih a ilustrace pro děti. Blíže pak popisuje i nakladatelství a ocenění. V praktické části …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled Artist's book Book - Literature for Children explores the phenomenon of the artist's book book. In the theoretical part, it includes the history of the book's creation, discusses individual periods and important predecessors, as well as the historical emergence of the artist's book and its issues. The current form of artist's book and illustrations for children are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tereza Čapandová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRKVICOVÁ, Veronika. Autorská kniha - Literatura pro děti. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání