Bc. Michaela Zapletalová

Diplomová práce

Úloha histaminového receptoru H4R v tvorbě reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku fagocyty

Role of histamine receptor H4R in production of reactive oxygen and nitrogen species by phagocytes
Anotace:
Histamin může ovlivňovat funkce buněk imunitního systému, které se podílejí na zánětlivé imunitní odpovědi. Na zánětlivé odpovědi se podílejí také neutrofily, jejichž doménou je likvidace mikroorganismů prostřednictvím oxidativního vzplanutí, při kterém produkují reaktivní metabolity kyslíku. Účinky histaminu jsou zprostředkovány čtyřmi typy histaminových receptorů H1R, H2R, H3R a H4R. Poslední zmiňovaný …více
Abstract:
Histamine may affect the function of immune cells involved in an inflammatory immune response. At the inflammatory response are also involved in neutrophils, whose domain is the destruction of microorganisms by oxidative burst, during which produces reactive oxygen species. Effects of histamine are mediated by four types of histamine receptors H1R, H2R, H3R and H4R. The latter and most recently discovered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Milan Číž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta