Karolína Hanušová

Diplomová práce

Yield (revenue) management a jeho uplatňování v hotelovém průmyslu

Yield (revenue) management and its utilisation in hotel industry
Anotace:
Cestovní ruch, a potažmo i hotelový průmysl, hrají významnou roli v sektoru služeb národního hospodářství řady zemí, včetně České republiky. Úspěšnost celého odvětví je výrazně ovlivněna výkyvy poptávky, které mívají sezónní charakter. Bohužel v současné době, kdy je světový trh zasažen ekonomickou krizí, jsou výkyvy poptávky patrné i v dobách hlavní sezóny. Podniky proto hledají způsoby, jak je možné …více
Abstract:
Tourism trade as well as hotel industry plays an important role in the services sector of the national economy of many countries, including the Czech Republic. The success of the whole branch is significantly influenced by demand fluctuations which usually occur in seasonal terms. Nowadays, however, when the world economy is afflicted by economical crisis, the demand downturns are apparent even in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Jarmila Indrová
  • Oponent: Alexey Kondrashov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16495