Bc. Martina Malíková

Diplomová práce

Lidský kapitál a jeho vliv na konkurenceschopnost vybraného podniku

Human capital and its impact on the competitiveness of the selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozvoje lidského kapitálu na konkurenční výhodu podniku. Popisuje investice do lidského kapitálu, vzdělávání zaměstnanců, výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Pro zjištění úrovně lidského kapitálu v závislosti na konkurenceschopnosti byla použita metoda dotazování.
Abstract:
This thesis deals with effect of human capital development on competitive advantage of a company. It describes investments in human capital, employee education, company productivity and competitiveness. There was used a method of inquiry for identification of human capital level in dependence on company competitiveness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Lekeš
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting