Theses 

Edukace seniora s chronickou obstrukční plicní nemocí – Bc. Vladimíra Šudřichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimíra Šudřichová

Diplomová práce

Edukace seniora s chronickou obstrukční plicní nemocí

Education of seniors with chronic obstructive pulmonary disease

Anotace: Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první (teoretické) části je možné získat přehled o onemocnění chronická obstrukční plicní nemoc (definice, klinický obraz, diagnostika, terapie, prevence) a edukaci seniorů s tímto onemocněním. Těžiště práce spočívá v druhé (empirické) části, která analyzuje statistické zpracování dat získané prostřednictvím kvantitativního výzkumného šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. Jehož cílem je zmapovat u seniorů nejen všeobecnou informovanost o chronické obstrukční plicní chorobě, ale i specifické znalosti o inhalační terapii. Výsledky šetření následně poslouží k tvorbě návrhu informační brožury pro seniory o chronické obstrukční plicní nemoci.

Abstract: The thesis is divided into two main parts. In the first (theoretical) part it is possible to get an overview of the disease chronic obstructive pulmonary disease (definition, clinical picture, diagnostics ka, therapy, prevention) and educate seniors with this disease. The focus of the work lies in the second (empirical) part, which analyzes the statistical treatment of the data obtained through quantitative research using non-standardized questionnaire. Whose aim is to map the elderly not only general awareness of chronic obstructive pulmonary disease, as well as specific knowledge of inhalation therapy. The survey results will be used later to create design brochures for seniors of chronic obstructive pulmonary disease.

Klíčová slova: Klíčová slova, chronická obstrukční plicní nemoc, inhalátor, oxygenoterapie, dechová rehabilitace, edukace. Key words, chronic obstructive pulmonary disease, inhaler, oxygen therapy, respiratory rehabilitation, education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 12:57, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz