Ing. Martina Bucková

Bakalářská práce

Přeložka silnice II/268 obchvat obce Boseň

Shifting of road II/268 village Boseň bypass
Anotace:
Tato práce je návrhem silničního obchvatu obce Boseň prostřednictvím přeložky silnice II/268, která prochází obcí Boseň. Základním požadavkem při návrhu obchvatu bylo snížení zatížení obce silniční dopravou a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Obchvat je v celé své délce 2427 metrů navržen jako kategorie S9,5/50. Obchvat se skládá ze tří oblouků o větších poloměrech.
Abstract:
This work is the project of the road bypass of the village Boseň by means of bypass of road II/268, that goes through the village Boseň. The basic request at proposal bypass was load reduction surroundings transport and increasing safeness of road running. Bypass is designed like category S9,5/50 in all of its duration almost 2427 meters. The bypass consists of three curve about bigger radius.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bucková, Martina. Přeložka silnice II/268 obchvat obce Boseň. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta