Mgr. Jana Zehnulová, Ph.D.

Disertační práce

Interakce DNA s protinádorově účinnými vícejadrnými komplexy platiny

DNA Interactions of Novel Antitumor Polynuclear Platinum Complexes
Anotace:
V současné době se při vývoji nových léčiv stále více prosazují tendence navrhovat nová terapeuticky efektivnější léčiva s přihlédnutím ke znalosti mechanismu, kterým tyto nové látky nebo látky příbuzné realizují svůj farmakologický efekt. Tato strategie se uplatňuje také při vývoji nových platinových cytostatik, které by na rozdíl od cisplatiny měly méně nežádoucích účinků a širší spektrum protinádorové …více
Anotace:
ých můstků dochází k asymetrické lokální konformační distorzi v okolí platinovaných guaninů, která se nachází převážně na 5 straně aduktu a na párech bází mezi platinovanými guaniny. Pro 1,4-meziřetězcový můstek v 55 směru je charakteristický ohyb podélné osy DNA o 15o směrem do velkého žlábku, rozvinutí DNA o 14o a asymetrická distorze v rozsahu 4 bp. U aduktu tvořeného v opačném směru vzniká ohyb …více
Abstract:
Nowadays a development of new drugs is based on knowledge of the mechanism of their action. This strategy is used also for anticancer platinum drug design of compounds with different activity and decreased toxicity from cisplatin. In the design of these new drugs, polynuclear platinum complexes have raised great interest. The lead representative of this new structural class of anticancer agents is …více
Abstract:
d in this work. The wider spectrum of interstrand cross-links formed by BBR3464 could pose a special challenge to repair enzymes and have an impact on biological activity of compound. In this work the examination of excision repair of the 1,4-interstrand cross-links has revealed that these adducts cannot be removed from DNA by nucleotide excision repair. DNA binding characteristics of two dinuclear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta