Bc. Martina Ptáčková

Bakalářská práce

Existuje rozdílný pohled na ženskou krásu a pojetí těla u Romů a u majoritní skupiny?

Are there different views of female beauty and the concept of the body by gypsy and majority?
Anotace:
Tématem práce je pojetí těla a ženské krásy u Romů a u majoritní skupiny. Zaměřuje se na stereotypy, které lidé připisují druhým, na základě jejich vzhledu, na hodnocení spokojenosti s vlastním tělem a na ideál tělesné krásy. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, zda se mezi Romy a majoritní skupinou nějakým zásadním způsobem liší vnímání vlastního těla a krásy nebo zda je chápou podobně, či dokonce …více
Abstract:
The bachelor work deals with a Gypsy?s and a white majority?s conception of a body and female beauty. The work compares stereotypes based on visual aspects and contentment with our body and a physical beauty ideal. The aim was to analyze a body perception and a beauty perception between a white majority and Gypsies. The work deals with importance of spiritual beauty despite the fact that western culture …více
 

Klíčová slova

krása body image tělo majorita Rom
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ptáčková, Martina. Existuje rozdílný pohled na ženskou krásu a pojetí těla u Romů a u majoritní skupiny?. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.