Bc. Martina Ptáčková

Bachelor's thesis

Existuje rozdílný pohled na ženskou krásu a pojetí těla u Romů a u majoritní skupiny?

Are there different views of female beauty and the concept of the body by gypsy and majority?
Abstract:
Tématem práce je pojetí těla a ženské krásy u Romů a u majoritní skupiny. Zaměřuje se na stereotypy, které lidé připisují druhým, na základě jejich vzhledu, na hodnocení spokojenosti s vlastním tělem a na ideál tělesné krásy. Hlavním cílem je odpovědět na otázku, zda se mezi Romy a majoritní skupinou nějakým zásadním způsobem liší vnímání vlastního těla a krásy nebo zda je chápou podobně, či dokonce …more
Abstract:
The bachelor work deals with a Gypsy?s and a white majority?s conception of a body and female beauty. The work compares stereotypes based on visual aspects and contentment with our body and a physical beauty ideal. The aim was to analyze a body perception and a beauty perception between a white majority and Gypsies. The work deals with importance of spiritual beauty despite the fact that western culture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ptáčková, Martina. Existuje rozdílný pohled na ženskou krásu a pojetí těla u Romů a u majoritní skupiny?. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.