Lucie Waniausová

Diplomová práce

Marketingové plánování v FMCG: případová studie značky Lovela

Marketing Planning in FMCG: Case Study Lovela
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat specifika marketingového plánování pro trh FMCG a vytvořit reálný roční marketingový plán značky Lovela na rok 2012. Práce je sestavena ze tří logicky navazujících částí. První část práce je ryze teoretická a shrnuje poznatky získané z dostupné literatury věnující se tématu marketingového plánování a jeho fázím. Ve druhé části jsou jednotlivé fáze blíže popsány …více
Abstract:
The Master's Thesis'goal is to identify specifics of maketing planning in FMCG market and prepare marketing plan for brand Lovela in 2012. Thesis is divided into three related sections. The first part is purely theoretical and summarizes lessons learned from the available literature dealing with the topic of marketing planning and its phases. The second part is focused on description of each phase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32006

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management