Bc. Marek Vaľko

Bachelor's thesis

Vysoká dostupnost VoIP telefonie

High-availability of VoIP Telephony
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is to document possibilities of the high availability in VoIP telephony. It should describe existing solutions for providing high quality uninterruptible telephony service. My next goal is to try some of the solutions in practice and watch the behavior of the telephony service when failure occurs.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zdokumentovať možnosti pre vysokú dostupnosť VoIP telefónie. Má popísať existujúce riešenia pre poskytovanie kvalitnej, neprerušovanej telefónnej služby. Ďalej je mojou úlohou niektoré z nájdených riešení vyskúšať v praxi a pozorovať správanie telefónnej siete pri rôznych výpadkoch.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Pavel Cenek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky