Bc. Karolína Šupejová

Master's thesis

Model tvůrčího procesu sonifikace

The Creative Process Model of Sonification
Anotácia:
Cílem diplomové práce Model tvůrčího procesu sonifikace je podat ucelený pohled na proces sonifikace a odpovědět na otázku, „co ve své podstatě dělá umělec, když sonifikuje již existující data?“ V úvodní části vysvětlím pojem sonifikace a popíši její historii. Na základě případových studií a teorie sonifikace definuji základní parametry tvůrčího procesu při sonifikaci a výsledek budu konfrontovat s …viac
Abstract:
This diploma thesis The Creative Process Model of Sonification aims at delivering complete overview of the sonification process and also to answer the fundamental question: "What does an artist basically do, when sonifying an already existing data?" Introduction will describe the term Sonification and gives an overview of its history. Fundamental parameters of a creative proces will be defined based …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Petr Haas
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma