Galina KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Zjednodušení časových konstrukcí jako nový trend Mezinárodní Angličtiny nebo mezera ve vzdělání nižších společenských tříd

Tense simplification as a new trend in International English or a lack of education of lower class
Abstract:
This work provides the analysis of tense simplification cases in the speech of the native speakers of English. The reason for choice of this topic was the attempt of understanding whether tense simplification is gradually becoming a norm and thus whether the present and future teachers of English in Czech Republic should include this topic in their teaching courses. The theoretical part focuses on …více
Abstract:
Tato práce pojednává a rozebírá případy zjednodušení gramatických časových konstrukcí v řeči rodilých mluvčích Anglického jazyka. Důvodem zvolení tohoto témata byl pokus o zjištění, jestli zjednodušení časových konstrukcí se postupně stává normou a na základě toho jestli by mělo být zařazeno do výuky Anglického jazyka v České Republice. Teoretická část této práce se soustřeďuje na analýzu pojmu gramatického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Galina. Zjednodušení časových konstrukcí jako nový trend Mezinárodní Angličtiny nebo mezera ve vzdělání nižších společenských tříd. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání