Bc. Jana VONDRUŠKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita masa finálních hybridů prasat

Meat quality of final pig hybrids
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo podat informace o vlivu genotypu a pohlaví na vybrané ukazatele kvality masa. Do sledování byly zařazeny kombinace finálních hybridů prasat (ČLxČBU)xBO, (ČLxČBU)x(BOxPn), (ČLxČBU)x(DxPn) a (ČLxČBU)x(BOxD) s vyrovnaným poměrem pohlaví (vepříci : prasničky). Nejvyšší obsah intramuskulárního tuku (2,15 %) byl zjištěn u kombinace (ČLxČBU)x(BOxD); vepříci (1,78 %) dosáhli vyššího …více
Abstract:
The aim of this thesis was to inform about pig genotypes and sex influencing selected traits of meat quality. Several combinations of the final pig hybrids (CLxCLW)xCLW-sire line, (CLxCLW)x(CLW-sire line x Pn), (CLxCLW)x(DxPn) and (CLxCLW)x(CLW-sire line x D)with balanced sex ratio (barrows : gilts). The highest intramuscular fat content (2,15 %) has been detected in the (CLxCLW)x(CLW-sire line x D …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VONDRUŠKOVÁ, Jana. Kvalita masa finálních hybridů prasat. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 87c2ic 87c2ic/2
8. 6. 2012
Složky
Soubory
Bulanova, L.
9. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.