Mgr. Kristina Kolářová, Ph.D.

Disertační práce

Anizotropie magnetické susceptibility a stavba vulkanitů kambria v barrandienu

Anisotropy of Magnetic Susceptibility and Structure of Volcanic Rocks of Cambrian in Barrandian
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studium stavby vulkanických hornin křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu za použití anizotropie magnetické susceptibility a strukturních analýz. Křivoklátsko-rokycanský komplex je zároveň ideálním územím pro studium vulkanických hornin, neboť je zde zachován celý vývoj magmatických výlevů od andezitů přes dacity až po ryolity. Díky úklonu paleohorizontální plochy …více
Abstract:
This work focuses on the structural study of the Křivoklát-Rokycany volcanic complex using anisotropy of magnetic susceptibility and structural analyses. The Křivoklát-Rokycany complex is also an ideal area for studying intermediate to acid volcanic rocks, as the entire development of lava flows from andesite through dacite to rhyolite is preserved here. Thanks to the inclination of the Cambrian paleohorizontal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Cajz, CSc., Ing. Petr Pruner, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta