Mgr. Petr Bejdák

Bakalářská práce

Využití molekulárních markerů pro taxonomické a fylogenetické analýzy u dvoukřídlého hmyzu (Diptera)

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fylogenetickými analýzami dvoukřídlého hmyzu založenými na srovnávání sekvencí DNA. Zaměřuje se hlavně na sekvencování molekulárních markerů a jejich využití pro rekonstrukci fylogeneze. Molekulární marker je určitý úsek molekuly DNA, který je porovnáván u zkoumaných druhů. Zmíněny jsou i metody porovnávání sekvencí DNA bez použití sekvencování. Práce obsahuje přehled …více
Abstract:
This work reviews phylogenetic analyses in the insect order Diptera based on various molecular markers. Molecular marker is a part of DNA molecule which is compared among analyzed species. The most often, a part of DNA is sequenced and the sequences are used for phylogenetic reconstruction. However, also methods of comparing DNA fragments without sequencing are mentioned. Overview of DNA extraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta