Rainer Reddehase

Disertační práce

„Systematization of Housing Privatization in Germany of Portfolios with more than 50,000 Units - Development of a Privatization-Analysis-Model (PAM)“

„Systematization of Housing Privatization in Germany of Portfolios with more than 50,000 Units - Development of a Privatization-Analysis-Model (PAM)“
Anotace:
Reddehase, Rainer: Systematizace privatizace bytového fondu v Německu od 50.000 bytů – Vývoj modelu analýzy privatizace - [dizertace] – VŠB-TU Ostrava – Ekonomická fakulta – Ško-litel: Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. Cílem dizertace je evaulovat hromadná vyhodnocení velkých portfolií nemovitostí s přihlédnutím k následným privatizačním opatřením (privatizace 2. řádu/privatizace bytového fondu). Práce …více
Abstract:
Abstract Reddehase, Rainer: Systematization of housing privatisation of portfolios with more than 50,000 units in Germany – Development of a Privatisation-Analysis-Model - [Disserta-tion] - Technical University of Ostrava - Faculty of Economics - Supervisor: Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. The aim of the thesis is to examine the mass valuations of large housing stock, taking into account housing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Jaromír Gottvald
  • Oponent: Jan Sucháček, Michal Tvrdoň, Peter Džupka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava