Theses 

Projevy mladé tektoniky na jeskyních výplních javoříčského krasu – Gabriela PŘECECHTĚLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Environmentální geologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Gabriela PŘECECHTĚLOVÁ

Bakalářská práce

Projevy mladé tektoniky na jeskyních výplních javoříčského krasu

Anotace: Javoříčský kras představuje menší krasové území na severní Moravě, významné především Javoříčskými jeskyněmi a jeskyní Za Hájovnou. Tektonická měření prokázala predispozici jeskynních chodeb především foliací ve směru SSZ JJV a puklinovým systémem ZSZ JVJ. Foliační směry odpovídají i směrům na Drahanské vrchovině. Datování porušených sintrů ukazuje na tektonické ovlivnění během pleistocénu a vylučuje antropogenní vliv.

Abstract: Javoříčko karst features a smaller karst area in northern Moravia, especially significant Javoříčko caves and cave for the Hájovna. Tectonic measurements showed a predisposition cave passages especially foliation in the direction NNW - SSE and fissure running WNW - SES. Foliation directions correspond to the directions on Drahany Highlands. Dating broken sinters shows the tectonic influence during the Pleistocene and excludes anthropogenic influence.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

PŘECECHTĚLOVÁ, Gabriela. Projevy mladé tektoniky na jeskyních výplních javoříčského krasu. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz