Mgr. Tetiana Kasáková

Disertační práce

Quality of Life as an Useful Indicator in Decision-Making Processes of Public Administration at the Regional Level

Quality of Life as an Useful Indicator in Decision-Making Processes of Public Administration at the Regional Level
Abstract:
Determining the level of quality of life plays an important role in the governance process of socioeconomic development of the country. The relevance of this issue is also the fact that with proper measurement, based on both objective and subjective statistical indicators, there will be an opportunity to determine the strategy of development of the society, the level of the economic wellbeing of the …více
Abstract:
Stanovení úrovně kvality života hraje důležitou roli v procesu řízení sociálně-ekonomického rozvoje země. Význam tohoto problému je spočívá také v tom, že při správném měření na základě objektivních i subjektivních statistických ukazatelů máme příležitost ovlivnit strategii rozvoje společnosti, úroveň ekonomické prosperity obyvatelstva i potenciál lidských možností. Tato práce se zabývá hodnocením …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kasáková, Tetiana. Quality of Life as an Useful Indicator in Decision-Making Processes of Public Administration at the Regional Level. Pardubice, 2020. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní