Monika Hýblová

Diplomová práce

Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu FEDu a ČNB.

Relation between central bank independence and accountability by an example of Fed and Czech National Bank
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním míry ekonomické a politické nezávislosti s úspěšností uskutečňované měnové politiky centrálních bank. Je založena na příkladu Fedu a ČNB. Definicí nezávislosti a odpovědnosti na základě literatury ukazuji, že klíčovým faktorem je definování cenové stability jako primárního cíle. Pokud je cíl stanoven více ukazateli, otevírá se prostor pro politický tlak a úspěšnost měnové …více
Abstract:
This paper compares economical and political independence to a success rate of monetary policy of national banks, on a case of Fed and the Czech National Bank. Based on my definition of independence and accountability based on literature, I show that price stability defined as a main goal is the key factor. If the goal consists of more indicators, there is space for political pressure and the success …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Ševčík
  • Oponent: Pavel Řežábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39781