Bc. Jiřina Košařová

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotace:
Tato bakalářská práce podává přehled soudní kontroly veřejné správy, která patří k tzv. kontrolním mechanismům veřejné správy. Soudní kontrola je na vnitrostátní úrovni vykonána správními soudy, Ústavním soudem a civilními soudy. Na mezinárodní úrovni zabezpečuje tuto kontrolu Evropský soud pro lidská práva. Cílem této práce je zmapovat systém soudní kontroly veřejné správy a dále zhodnotit změny provedené …více
Abstract:
This bachelor thesis gives the survey of the judicial review of public administration which belongs to the so-called control mechanism of public administration. The judicial control on the internal level is performed by courts of administrative justice, the Constitutional Court and civil courts. The judicial control on the international level is provided by The European Court of Human Rights. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta